Безплатна доставка при поръчка над 150 лв

0876757830 - Делнични дни 10:00 - 16:00ч

Търсене

WiFi Електромер Три-Тарифен Монофазен Прекъсвач с Дисплей 100А

9800лв.

☑️ WiFi СВЪРЗАНОСТ – Управлявайте устройството от всяка точка на света чрез безплатното мобилно приложение Smart Life, което е съвместимо с Android и iOS устройства;
☑️ МОНИТОРИНГ В РЕАЛНО ВРЕМЕ – Следете консумацията на свързаните уреди във веригата, включително напрежение, мощност и общата енергия в kWh;
☑️ ОТЧЕТИ ЗА КОНСУМАЦИЯ – Получавайте точни статистически данни за изразходваната енергия на дневна, седмична, месечна и годишна база с цена;
☑️ 3 ТАРИФИ – Настройвате тарифа и цени, за да получите точен отчет за консумираното електричество в реално време, директно на мобилният си телефон;
☑️ ЦВЕТЕН ДИСПЛЕЙ – Голям, лесно четим, ярък LCD-TFT цифров дисплей за бърза визуална информация на параметрите;
☑️ БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ – Устройството е изработено от висококачествен огнеупорен материал и е устойчиво на електромагнитни смущения;
🟩 НЕ ИЗИСКВА ХЪБ – Директно свързване към WiFi мрежа.

Ако поръчате сега, продуктът ще бъде изпратен на 12.06.2024

В наличност

9800лв.

Описание

100 Aмперов интелигентен електромер е електронно устройство, което позволява дистанционно управление и наблюдение на електрическата верига (и свързаните към него уреди) чрез мобилен телефон. Устройството може да включва, изключва, наблюдава и събира данни за използването на веригата и оборудването в реално време.

Предимството на модела е комбинацията в един корпус на: електромер с 3 възможности за следене на потреблението, статистика за дневно, месечно и годишно потребление на електроенергия, регулируем токов прекъсвач, регулируем автоматичен график за работа, прекъсвач на напрежението при превишаване на зададените граници, и цифров измервател на волт, ампер, кВтч, честотен фактор.

WiFi електромер с цветен дисплей

Снабден е с четворни защити и множество аларми: Пренапрежение, ниско напрежение, свръхток, свръхмощност, напълно автоматични защити при изключване, със зумер и двойни аларми на дисплея на интерфейса, за по-безопасно използване на електроенергията.

Този WiFi електромер има 3 режима на електрическа тарифа, за да отговори на различни нужди:

 • Единична ставка/тарифа (Price Single) – тук може да се зададе само една цена за цялостната електрическа консумация. Например ставка 0.20лв за кВтч;
 • Стълбовидна ставка (Price Step) – при този режим, могат да се настроят до 3 броя тарифи, според изконсумираната електроенергия. Задава се ръчно от бутоните на електромера. Например “1ва тарифа” при консумация ≤200KW:0.20лв, “2ра тарифа” >200KW: 0.25лв, и “трета тарифа” >2500KW: 0.40лв;
 • Почасова ставка (Price Peak Valley) – режимът позволява калкулация на цената на електроенергията, според зададени часови диапазони. Задава се ръчно от бутоните на електромера. Например настройка на дневна и нощна електроенергия лятно часово време: от 23:00ч до 07:00ч (нощна) с цена: 0.14лв кВтч и от 07:00ч до 23:00ч (дневна) с цена 0.25лв за кВтч.

Системната информация за електрическата консумация е на разположение както в реално време, така и в дневни, седмични и месечни отчети. Потребителят може да настройва времето за работа на електрическите уреди в съответствие със собствените си нужди.

Чрез статистическите данни, предоставени от измервателния уред, потребителят може по-лесно да приоритизира и организира навиците си при използването на електрическите уреди. Благодарение на тази информация, интелигентният електромер не само ще защити устройствата във вашия дом или бизнес, но също така ще ви помогне да откриете всякакви “течове” на енергия, за да предприемете мерки за намаляването им. Това ще се отрази на реална печалба под формата на спестени пари от намалени разходи за електроенергия.

Интерфейс и дисплей

С голям и лесно разбираем 1.33″ TFT-LCD пълноцветен цифров дисплей с резолюция RGB 240 х 240.

Наблюдават се разнообразие от информация, функционалности и техническо съдържание за текущите параметри.

показания на дисплей на електромер

Настройки на дисплея:

 • Яркост на дисплея;
 • Яркост на дисплея в режим на готовност;
 • Настройка на времето за режим на готовност;
 • Избор на екран в режим на готовност;
 • Звукова сигнализация за промяна на настройките.

Дистанционен контрол

WiFi електромерът 100A е съвместим с мобилното приложение Smart Life (Tuya), което ви осигурява с лекота и удобство да следите/контролирате параметрите на веригата и консумацията на електричество. Приложението позволява на потребителя да конфигурира работата на устройството според своите нужди, предлагайки голямо разнообразие от настройки и функции. Smart Life (Tuya) е съвместимо с мобилните операционни системи Android и iOS

Това ви дава възможност да включвате и изключвате устройството, задавате при нужда ограничения за прекалено високо или ниско напрежение, времетраене преди автоматично повторно включване да наблюдавате и анализирате консумацията на електричество и да получавате нотификации в реално време.

Няма ограничение на разстоянието между вас и устройството. То може да бъде контролирано винаги и навсякъде, където имате Интернет комуникационен сигнал на мобилният си телефон (независимо дали е WiFi, 4G, 5G).

Устройството се свързва директно с наличната WiFi мрежа (2.4 GHz) без необходимостта от допълнителен хъб или гейтуей.

следене на електрическата консумация от мобилен телефон

Аларми и нотификации

Електромерът предоставя аларми и нотификации до мобилният телефон при извънредни ситуации, като претоварване, преконсумация, загуба на WiFi свързаност, пренапрежение и други.

Това ви помага да предотвратите щети и да поддържате безопасна електрическа система.

Функция за предварително плащане на потребление

Тази функция е много търсена от наемодатели, които искат да ограничат преконсумацията от наемателите си, за общежития, стаи под наем и други.

Настройва се максимално допустима дневна или обща месечна консумация (например 6KW или 600KW). При достигане на прага, WiFi електромерът прекъсва електрозахранването.

функция предплащане на електричество

Защити на електрическата верига

Електромерът предлага 6 различни видове защита:

 • Защита от пренапрежение;
 • Защита от свръхток;
 • Защита от претоварване;
 • Защита от ниско напрежение;
 • Защита на времето/отброяването;
 • Защита за възстановяване със закъснение при пренапрежение и под напрежение.

Тези функции гарантират безопасната работа на вашата електрическа система.

Изчисление на мощността

Електромерът изчислява активната (полезна) енергия, а също така предлага функция за калибриране, която ви помага да получите точни и надеждни резултати.

P Мощност (W) = ток (l) x напрежение (V) x фактор на мощността (PF стойност)

изчисляване на електрическа консумация

Продуктът позволява калибрация чрез ръчно въвеждане на коефициент на ток, напрежение, консумация.

3 типа измерване на електрическата консумация

Устройството предлага три типа измервания на електрическата консумация: единична, стъпаловидна и почасова тарифа. Това ви позволява да настроите електромера според нуждите.

Монофазният електромер е разработен с прецизност за измерване на консумацията на електрическа енергия. Допустимият толеранс е 1%.

Данните за използваната електроенергия от устройството се съхраняват в приложението, където можете да проверявате текущото потребление и исторически данни по всяко време.

Измерване:

 • Измерване на напрежение;
 • Текущо измерване;
 • Измерване на мощността;
 • Измерване на честота;
 • Измерване на фактора на мощността;
 • Измерване на консумирана електроенергия;
 • Изчисляване на себестойността на електроенергията.

настройки на интелигентен електромер

Графики:

 • Графика на напрежението;
 • Текуща графика;
 • Графика на мощността;
 • Графика на консумираната енергия;
 • Графика на разходите за енергия.
графики за потреблението на енергия

На базата на измереното потребление можете да създавате автоматизирани сценарии. Например, при достигане на потребление от 5KW за деня, устройството да изпрати нотификация до мобилният ви телефон.

Вграденият разходомер включва функция за задаване на цена на kW/h. За защита на тези стойности е необходимо задаването на парола, така че не всеки да може да ги променя.

 • OVP – защита срещу превишаване на мрежовото напрежение
 • OCP – защита срещу превишаване на консумирания ток
 • OPP – защита срещу превишаване на мощността, консумирана от устройството
 • LVP – защита срещу спад на напрежението в мрежата
 • Switch mode (Режим на превключване) – защита срещу случайно изключване на релето в приложението
 • Състояние на релето след прекъсване на захранването – включено.

Функция за изчистване на данните за мощността –  Поддържа изчистване на кумулативните данни на измервателния уред.

Монтаж на DIN шина

WiFi електромерът 100A може лесно да бъде монтиран на стандартна DIN шина 35мм, което го прави подходящ за различни електрически инсталации. Не са необходими винтове, закрепва се със скоба за по-лесен монтаж.

монтаж на смарт електромер за DIN шина

Обръщане на измервателя

Устройството позволява обратен монтаж и завъртане на дисплея на 90° и 180°, което ви дава възможност да наблюдавате електромера нормално.

Това осигурява по-голяма гъвкавост при инсталирането му (вертикално или хоризонтално).

обръщане на дисплей на електромер

График и Таймер

Възможност за използване като прекъсвач за автоматизирано включване и изключване по предварително настроени времеви периоди.

Избирате дни от седмицата и часови диапазони, през които релето да се включва и изключва.

От функция “Таймер”, настройвате време с обратно броене, което след като изтече, ще изключи прекъсвача.

100А реле

Устройството разполага с 100А реле, което позволява управление на големи електрически товари и осигурява стабилно и надеждно захранване на вашата електрическа система. Максималният товар е 26.5 КW.

Споделяне на устройството

Електромерът може да се сподели и с други потребители: членове на семейството или колеги.

От бутонът Share, оторизирате профилите, които могат да имат достъп.

Гласов контрол

WiFi електромерът е съвместим с гласовите асистенти Amazon Alexa и Google Assistant.

Често задавани въпроси

Въпрос: Кое приложение се поддържа и откъде мога да го изтегля?
Отговор: В момента се поддържат приложенията Tuya и Smart Life, които могат да бъдат изтеглени от основните пазари на приложения (Google Play за Android, Apple App Store за iOS).

В: Може ли да се използва електромерът в промишлени условия?
О: WiFi електромерът е подходящ за употреба в различни среди, включително домашни, търговски и леки промишлени обекти. Преди да използвате устройството в промишлена среда се уверете, че то отговаря на изискванията за електрическа натовареност и условия на околната среда.

В: Как се свързва WiFi електромерът с Интернет?
О: Устройството се свързва с Интернет чрез вашата Wi-Fi мрежа и посредством мобилното приложение Smart Life (Tuya).

 • изтеглете мобилното приложение Smart Life (Tuya) и създайте си профил;
 • свържете мобилния си телефон с 2.4Ghz WiFi мрежа;
 • монтирайте електромера и се уверете, че е в обхвата на WiFi мрежата;
 • натиснете бутона “М” на корпуса за 5 секунди или докато видите индикаторната LED светлина (Connect) да започне да мига;
 • в мобилното приложение натиснете в горния десен ъгъл “+”, изберете “Add device” в категория “Energy” и отбележете “Switch module (WiFi)” или “Smart meter (WiFi)”;
 • въведете паролата на WiFi мрежата и потвърдете в приложението, че индикаторната светлина мига бързо;
 • изчакайте устройството да се свърже.

В: Може ли да се настрои график за включване и изключване на електромера?
О: Да, чрез мобилното приложение можете да настроите график за автоматично включване и изключване на електромера, както и да зададете сценарии за управление на реле-прекъсвача.

В: Как да прегледам историята на консумацията на електроенергия?
О: Можете да прегледате историята на консумацията на електроенергия чрез мобилното приложение. Приложението предоставя различни графики и статистики, които ви помагат да анализирате и оптимизирате разходите за електроенергия.

В: Има ли някакви месечни такси за Облак, данни или други?
О: Няма никакви такси. Мобилното приложение е безплатно.

В: Поддържа ли компютърно приложение?
О: Не.

В: Какви видове мобилни телефони се поддържат?
О: В момента поддържа телефони с Android и телефони на Apple.

В: Еднофазен или трифазен е?
О: За монофазен ток!

В: Какво ще стане ако електричеството внезапно спре и след това тръгне?
О: WiFi електромерът автоматично ще се включи.

В: Този продукт работи ли с 2.4Ghz и 5Ghz мрежа?
О: Този модел е WiFi версия и поддържа само 2.4Ghz мрежа.

В: Продуктът има ли памет при изключване?
О: Данните имат памет (запазват се) при изключване.

Характеристики на 100A WiFi Монофазен Мултитарифен Електромер Прекъсвач

Модел WiFi Digital Energy Meter Tuya 100A
Захранващо напрежение AC 85 – 265V, 50/60Hz
Номинален ток на релето 80А, макс. 100А
Релейна мощност 20 kW, макс. 26.5 kW
Обхват на измерване на енергия
0 ~ 99999 kWh
Толеранс
±1%
Фактор на мощността
0 – 1.00 PF
Консумирана мощност на устройството
< 0.3W
Свързващ протокол WiFi 2.4Ghz, 802.11 b/g/n
Мобилно приложение Smart Life (Tuya)
Гласов контрол Alexa, Google Assistant
Дисплей 1.33″ TFT-LCD Цветен
Опресняване на дисплея 0.5 сек.
Гласово управление Alexa, Google Assistant
Защита при ниско напрежение Да
Защита от пренапрежение Да
Защита при номинален ток  Да
Мониторинг на ел. консумация Да
Употреба На закрито
Сертификати за съответствие СЕ, RoHS
Сертификат за устойчивост IP20
Работна температура -10°C ∼ 60°C
Работна влажност ≤50% при 40°C без конденз
Надморска височина ≤2000м
Монтаж DIN шина 35мм
Размери 90.8 х 70 х 36 мм (виж снимка)
Материал PC/V0
Цвят Бял
Съдържание на комплекта  WiFi Монофазен Мултитарифен Електромер с дисплей – 1бр, Инструкция за употреба EN – 1бр.
Гаранция 2 години
Забележка Моля, имайте предвид, че цветовете на устройството могат да имат леки отклонения в сравнение с тези, представени на снимките, поради различия в осветлението и параметрите на екраните. Възможни отклонения в надписите.
0★
0 Rating
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

Все още няма отзиви.

Be the first to review & ldquo;WiFi Електромер Три-Тарифен Монофазен Прекъсвач с Дисплей 100А”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Също може да ви хареса…

ПРОДЪЛЖИ ПАЗАРУВАНЕТО

Вашата поръчка

Нямате артикули в кошницата.

В наличност

9800лв.