Безплатна доставка при поръчка над 150 лв

0876757830 - Делнични дни 10:00 - 16:00ч

Търсене

Бъдещето е тук: Как 6G ще промени света, в който живеем?

6g роботи и свързаност

С всяко ново поколение мобилни технологии акцентът върху функциите на мрежата се измества. Ерите на 2G и 3G се фокусираха върху гласовата комуникация и текстовите съобщения.

4G донесе революция, стимулирайки масово потребление на мобилни данни, а 5G постави акцент върху Интернет на нещата (IoT) и индустриалната автоматизация.

6g Мрежа

В ерата на 6G се очаква цифровият, физическият и човешкият свят да се сливат безпрепятствено, за да създадат изживявания, които трансцендират обичайните сетивни възприятия.

Чрез комбиниране на интелигентни системи за обработка на знания с мощни изчислителни ресурси, 6G има потенциала да:

 • Повиши значително ефективността на човешката дейност;
 • Трансформира начина, по който живеем, работим и се грижим за планетата;
 • Създаде изживявания, които надхвърлят обичайните сетивни възприятия.

5G е все още актуално, но 6G е на хоризонта

Въпреки че 5G все още предлага нови възможности с 5G-Advanced и други стандарти, изследванията върху 6G вече са в ход. Очаква се 6G мрежите да бъдат внедрени в търговската мрежа до 2030 г.

преход от 5g към 6g

Как ще ни бъде от полза ерата на 6G?

Всяко усъвършенстване в мрежовата свързаност, което 5G предоставя на потребителите, ще бъде още повече развито с въвеждането на 6G.

6G надгражда 5G, за да трансформира градове, земеделие, производство и роботика.

 • 5G-Advanced и 6G ще осигурят по-висока ефективност, разширени функции и по-добро потребителско изживяване.
 • 6G ще разшири възможностите на 5G, позволявайки нови приложения и употреби.

Историята показва, че всяко ново поколение мрежови технологии оптимизира и разширява приложенията на своите предшественици, въвеждайки иновации, които стимулират тяхното масово приемане чрез оптимизация и намаляване на разходите. Така 6G ще разшири възможностите на 5G, позволявайки нови приложения и употреби.

Свързване на физическия и човешкия свят

Чрез масовото внедряване на сензори и технологии за изкуствен интелект и машинно обучение (AI/ML), съчетани с цифрови двойници, ще можем да свържем физическия с нашия човешки свят.

Това ще ни позволи да анализираме реални ситуации, да симулираме възможни резултати, да предвидим потребностите и да предприемем съответните действия в реалния свят.

С 6G, използването на цифрови двойници ще се разшири значително, обхващайки не само производствени мощности, но и градски мрежи и дори лични цифрови реплики, което ще има значително въздействие върху мрежовата архитектура.

Нови човеко-машинни интерфейси

Смартфоните ще останат централни в ерата на 6G, но новите човеко-машинни интерфейси ще улеснят интеракцията и контрола на информацията, като преминават от докосвания на сензорния екран към управление чрез жестове и глас.

Устройствата ще бъдат интегрирани в дрехите и дори ще се превръщат в кожни пластири, докато носимите устройства ще наблюдават здравето ни непрекъснато.

AI и машинно зрение

Развитието на AI и машинно зрение ще трансформира безжичните камери в универсални сензори, събиращи информация за околната среда.

Цифровите плащания и ключове могат да станат стандарт, а мозъчните сензори може би ще ни позволят да управляваме машини директно с мисълта.

Устойчиво развитие

6G ще допринесе за устойчивото развитие по различни начини. Чрез осигуряване на високоскоростна и евтина свързаност, тази технология ще подкрепя събирането и управлението на данни от множество устройства в затворени цикли. Сложните аналитични инструменти ще позволят анализирането на тези данни за повишаване на енергийната ефективност в различните индустрии.

Развитието на мултисензорно телеприсъствие с висока скорост на данни ще ограничи необходимостта от физическо пътуване, като предложи алтернативи чрез мултимодално телеприсъствие в смесена реалност и дистанционно сътрудничество.

Освен това, 6G обещава значителни подобрения в енергийната ефективност, автоматично изключвайки компоненти и намалявайки капацитета при ниско търсене. Енергийната ефективност ще бъде ключов критерий при проектирането на 6G мрежите, наред с други важни характеристики като капацитет, максимална скорост на данни, латентност и надеждност.

Дизайн на 6G мрежата

6G мрежата ще наложи революционна промяна в дизайна на комуникационните мрежи. За да отговорят на бъдещите нужди, те ще се нуждаят от:

 • По-висок капацитет: Справяне с нарастващия трафик и устройства;
 • По-добра производителност: Гарантиране на отлично потребителско изживяване;
 • Енергийна ефективност: Намаляване на потреблението на енергия;
 • Сигурност: Защита на данните и мрежата.

Изследванията върху 6G вече обръщат внимание на ключови сфери, които ще доведат до значителни промени, като много от тези аспекти вече намират началото си в 5G-Advanced. Тази еволюция ще разшири възможностите на 5G в следващото десетилетие, като подготви почвата за пълното им използване.

прогрес от 5g Към 6g

В ерата на 5G-Advanced, архитектурата, проектирането и внедряването на мрежите ще изискват нова степен на интелигентност, която може да се управлява в децентрализирана мрежа, подхранвана от изкуствен интелект и автоматизация на затворен цикъл за справяне с увеличаването на трафика.

Преминаването към 5G-Advanced също така ще включва подобрения за поддържане на критични мрежови приложения, било то през доставчици на комуникационни услуги или чрез индустриални частни безжични мрежи.

Преминаване към Индустрия 5.0: 6G като катализатор

Индустрия 5.0 е еволюция на Индустрия 4.0, подхранвана от ключови технологични иновации, които оформят интелигентните фабрики. Свързаността е от решаващо значение за този преход, а 6G е ключов фактор.

свързаност на устройства в 6g

5G стимулира четвъртата индустриална революция, но 6G ще ускори напредъка към Индустрия 5.0. Интегрирането на комуникациите и контрола ще доведе до:

 • По-ниски разходи;
 • По-висока скорост на данни;
 • По-разнообразни приложения.

6G мрежата като сензор:

 • Обединена комуникация, отчитане и локализация;
 • Отговор на индустриалните нужди с една система;
 • Намалени разходи.

6G комуникации с обратно разпръскване:

 • Нови устройства без батерии;
 • Нулево потребление на енергия;
 • Масово събиране на данни за анализ и управление на затворена верига.

Разпространението на рояци от мобилни роботи и дронове ще намери приложение в различни сфери като хотелиерството, здравеопазването, складовете и доставката на стоки.

6G ще трансформира индустриите, като:

 • Подобрява ефективността
 • Автоматизира задачи
 • Създава нови бизнес модели

Индустрия 5.0 е бъдещето на производството, а 6G е ключов фактор за нейното реализиране.

9 Уникални Характеристики на 6G: Поглед към Бъдещето

6G мрежите вероятно ще коекзистират с 5G за известен период, като предоставят значителни подобрения в сравнение с предишните поколения в редица аспекти. 6G ще предлага следните уникални функции:

Нови спектрални ленти

 • Разширяване на спектъра за по-висок капацитет и скорости;
 • В 6G се предвижда въвеждането на средни ленти от 7 до 20 GHz за урбанизирани зони, осигуряващи по-голям капацитет чрез използване на напреднали MIMO технологии, ниски ленти от 460 до 694 MHz за обширно покритие и под-THz диапазони за достигане на скорости над 100 Gbps.

Високи скорости на трансфер на данни

 • Достигане до 1 Tbps обща пропускателна способност;
 • Прецизно позициониране (локализация) на сантиметрово ниво, включително в затворени пространства.
 • Увеличение на скоростта за крайния потребител до 1 Gbps.

6g мобилни мрежи

Изключително ниска латентност

 • Намаляване на латентността до под 0.1 милисекунди;
 • Подобрена функционалност за приложения в реално време.

Усъвършенствана поддръжка за машина към машина (M2M) връзки

 • Свързване на 10 милиона устройства на квадратен километър;
 • 6G ще създаде мрежи от мрежи, за да отговори на нуждите на различни индустрии. Мобилното потребление се е преместило в затворени помещения, където традиционните мрежи невинаги успяват да осигурят добро покритие. 6G ще реши този проблем с фемтоклетки и DAS, за да улесни доставката на качествен сигнал навсякъде.
 • Подпомагане на индустриалната автоматизация и IoT.

Фокус върху енергийната ефективност

 • Намаляване на енергийната консумация на бит до под 1 наноджаул;
 • Осигуряване на устойчивост на мрежовите операции.

Персонализирано изживяване

 • Технологията OpenRAN ще осигури персонализирано мрежово изживяване;
 • AI ще се използва за адаптиране на услугите към индивидуалните нужди на потребителите.

По-голяма надеждност на мрежата

 • Услугата за ултра-надеждна комуникация с ниска латентност (URLLC), въведена с 5G, ще бъде значително подобрена в 6G.
 • Чрез методи като едновременно предаване, множество безжични прехвърляния и връзки от устройство към устройство, подсилени с изкуствен интелект, 6G обещава изключително увеличение на надеждността и стабилността на мрежата.

6g антени

Развитие на нови мрежови архитектури

 • Интеграция на хетерогенни облачни среди;
 • Осигуряване на подходяща архитектура (комбинация от частни, публични и хибридни облаци) за новите технологии.

Прилагане на AI и ML за оптимизиране на свързаността

 • Интегриране на AI и ML във всички елементи на мрежата.
 • 6G ще събира информация за околната среда, хората и обектите
 • Постигане на усъвършенствана ефективност и персонализиране на услугите.

Сигурност и доверие

 • 6G ще се справи с динамичните киберзаплахи и ще защити данните;
 • Поверителността ще е ключова за смесените реалности.

Защо е необходим 6G?

Въпреки че внедряването на 5G все още продължава и достъпът до 4G остава ограничен в някои отдалечени райони, разработването на 6G вече се разглежда като необходимо. Основната цел на 6G е да подкрепи четвъртата индустриална революция, като установи връзка между човешки, машинни и екологични взаимодействия.

Освен че надхвърля възможностите на 5G, 6G ще предложи уникални характеристики, които ще спомогнат за създаването на следващо поколение безжични комуникационни мрежи за свързани устройства, използващи машинно обучение (ML) и изкуствен интелект (AI). Това ще бъде от особена полза за нови технологии като интелигентни градове, автономни превозни средства, виртуална и разширена реалност, както и за потребителите на смартфони и мобилни мрежи.

6G ще обедини и интегрира различни технологии, включително дълбоко обучение и анализ на големи данни. Открита е значителна връзка между 6G и високопроизводителните изчисления (HPC). Въпреки че някои данни от IoT и мобилни устройства могат да бъдат обработени на периферията, голяма част от тези данни ще изискват централизиран HPC капацитет, което прави 6G ключов елемент в бъдещата комуникационна инфраструктура.

Сподели, ако ти е харесала статията:

Свързани Публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

* Чрез използване на формата, Вие се съглсявате с нашата Политика за поверителност.